Skupina projektů / Findiplomka

FINdiplomka 2016

Soutěž o nejlepší diplomovou práci

FINdiplomka Kdo byl oceněn? Dne 24.11.2016 byly nezávislou porotou (Martin Breyl, Jan Hušek,  Dita Chrastilová, Ladislav Profota,  Helena Vojáčková) vybrány 3 nejlepší práce: 1. Tereza Fixová Business Intelligence v oblasti…

FINdiplomka 2017

Ocenění nejlepší diplomové práce

Příjem diplomových prací byl ukončen. Děkujeme za účast. Do konce září odborná porota v níže uvedeném složení vybere 10 finalistů, kteří přijdou osobně odprezentovat svou práci. Odborné porotě ve složení: Daniel…