13. Sněm členů

Sněm členů

21.06.2022 16:00:00 21.06.2022 17:30:00 Europe/Prague 13. Sněm členů Sněm členů vzdálené připojení CAFIN info@cafin.cz

Na základě článku 11, bodu 1) stanov Asociace Vás srdečně zveme na 13. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne 21. června 2022 od 16:00 vzdáleně online formou prostřednictvím události v MS Teams.

Program sněmu

  1. Odsouhlasení programu shromáždění  
  2. Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2021 
    1. zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2021
    2. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021
  3. Prezentace plánu činnosti na rok 2022
  4. Nominace členů odborné rady asociace na další období 
  5. Diskuze  
  6. Zakončení  

S pozdravem za řídící výbor asociace

Ing. Ladislav Profota

Předseda řídícího výboru

Na tuto akci se již nelze přihlásit.