Prof. Robert S. Kaplan

Slavnostní setkání

31.12.2020 11:00:00 31.12.2020 Europe/Prague Prof. Robert S. Kaplan Slavnostní setkání Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov CAFIN info@cafin.cz

Akce je z důvodu aktuální situace přesunuta na podzim a o přesném termínu konání budeme informovat

Srdečně Vás zveme na jedinečný ceremoniál, udílení čestného doktorátu pro autora metody Balanced Scorecard. Součástí tohoto setkání je i přednáška pana profesora.

Profesor Robert S. Kaplan je přední světový odborník v oblasti strategického řízení, řízení rizik a manažerského účetnictví . Po celém světě jej proslavila zejména metoda Balanced Scorecard, kterou vyvinul spolu s Davidem P. Nortonem a kterou poprvé publikovali v roce 1992 v Harvard Business Review a dále metoda alokace nepřímých nákladů (TDABC Time-Driven Activity-Based Costing), kterou vytvořil spolu s Stevenem R. Andersonem (publikováno v roce 2003 rovněž v HBR).

Jeho knihy byly přeloženy v mnoha vydáních do více než 24 jazyků (včetně češtiny), jeho články vyšly v řadě prestižních světových odborných časopisů a jsou široce citovány. Kromě akademických ocenění se práce prof. Kaplana vyznačuje tím, jak široce byly jeho metody strategického řízení implementovány ve firmách po celém světě (včetně ČR), a to v nejrůznějších odvětvích, čehož důkazem jsou získaná podnikatelská ocenění.

Slavnostní ceremoniál předání čestného doktorátu VŠE v Praze rektorkou VŠE prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc. se uskuteční ve Vencovského aule VŠE v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov).

Účastnit se mohou pouze členové CAFIN, děkujeme za pochopení.

 

Robert S. Kaplan se narodil 2. května 1940 v New Yorku, USA . Bakalářský titul získal v oboru elektrotechniky na Massachusetts Institute of Technology, kde následně získal magisterský titul rovněž v elektrotechnice. Na doktorské studium přešel na Cornell University, kde získal doktorát z operačního výzkumu. Po ukončení studia zahájil prof. Kaplan svou akademickou kariéru v roce 1968 na Tepper School of Business na Carnegie-Mellon University, kde v letech 1977 až 1983 působil jako děkan. V roce 1984 přešel prof. Kaplan na Harvard Business School, kde byl jmenován profesorem v oboru rozvoje metod vedení společností (Marvin Bower Professor of Leadership Development). V roce 2006 byl jmenován do Účetní síně slávy. Ve stejném roce také obdržel Cenu za celoživotní přínos od sekce manažerského účetnictví Americké účetní asociace (AAA). Od 90. let mu byly uděleny čestné doktoráty na Univerzitě ve Stuttgartu v roce 1994, na Univerzitě v Lodži v roce 2006 a na University of Waterloo v roce 2008.

Balanced Scorecard

Robert S. Kaplan a David P. Norton vytvořili Balanced Scorecard, metodu jak vyváženě propojit existující aktivity společností s jejich dlouhodobými cíli. Kaplan a Norton představili metodu Balanced Scorecard ve svém článku v Harvard Business Review z roku 1992, Balanced Scorecard zvyšuje výkonost společností, a proto byla tato metoda implementována nejrůznějšími společnostmi ze všech průmyslových odvětví a koutů světa, o čemž svědčí skutečnost, že od roku 2000 skupina Palladium každoročně oceňuje nejlepší projekty v oblasti strategického řízení zařazením do Síně slávy Balanced Scorecard (Palladium „Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy“ award).

Publikace

Prof. Kaplan je autorem nebo spoluautorem 14 knih a více než 175 článků (z toho 26 v Harvard Business Review), které jsou všechny vysoce citovány. Do konce září 2019 bylo do databáze Core Collection Web of Science (základní vyhledávání) zařazeno celkem 100 publikací s více než 10 000 citacemi a s H indexem 34. Databáze Scopus obsahuje 90 publikací s celkem přes 12 000 citací  a index H prof. Kaplana je podle této databáze také 34. Důkazem celosvětové reputace prof. Kaplana je také celkový počet citací registrovaných v databázi Google Scholar. Publikace a jejich překlady do jiných jazyků mají více než 170 000 citací, z toho téměř 59 000 od roku 2014 (posledních pět let, bez další úpravy vykazovaných údajů).

Kniha „The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage, Alignment, Strategy Maps“ byla společností Amazon vybrána jako jedna z deseti nejlepších knih pro praxi za rok 2004, „The Strategy-Focused Organization“ byla vybrána Cap Gemini Ernst & Young jako nejlepší mezinárodní kniha pro podnikatele v roce 2000 a „The Balanced Scorecard: Translating Strategy to Action“, přeložená do 24 jazyků (včetně češtiny), získala za svůj dopad na praxi Wildmanovu medaili z roku 2001 od Americké asociace účetních (AAA).