Sněm členů a Letní setkání členů

Sněm členů

11.06.2014 11.06.2014 Europe/Prague Sněm členů a Letní setkání členů Sněm členů CAFIN info@cafin.cz

4. Sněm členů (11. 6. 2014) Srdečně Vás zveme na 4. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne 11.6.2014 od 16:30. Program sněmu:

  1. Odsouhlasení programu shromáždění
  2. Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2013

– zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2013 – zpráva dozorčí rady asociace o hospodářské činnosti za rok 2013

  1. Prezentace a schválení plánu činnosti na rok 2014
  2. Diskuze
  3. Zakončení

Pozvánka