CFO Outlook

19.07.2022

Není žádnou novinkou, že současný, a hlavně budoucí vývoj ekonomiky zásadně ovlivňuje válka na Ukrajině i změna nastavení mezinárodních obchodních vztahů.  

CAFIN sleduje trendy, které ovlivňují finanční řízení českých podniků, a proto se rozhodla, za pomoci spřízněných finančních manažerů a ředitelů, vydávat své čtvrtletní odhady vývoje – CFO Outlook, následujících ukazatelů: 

  • Meziroční inflace v ČR 
  • PRIBOR 
  • Kurz CZK/EUR a CZK/USD 

Pomozte nám prosím predikovat, na základě svých zkušeností, výhled na další období.  

Ke každému výše zmíněnému ukazateli vyplníte svůj odhad jeho výše ke konci příštího čtvrtletí  a za 12 měsíců.
Pro Vaši lepší orientaci Vám dáváme k dispozici vývoj hodnot těchto ukazatelů za poslední 3 roky.  

CFO Outlook – dotazník 

Výsledky těchto odhadů Vám samozřejmě rádi nasdílíme. 

Předem Vám moc děkuji za spolupráci.