MIS exchange

29.04.2017

Pracovní skupina pro vytváření metodických standardů v oblasti manažerských informačních systémů a jejich využití pro potřeby finančních útvarů. Cílem je aplikace nejnovějších technologií a metodik práce s IS/IT do způsobu práce finančních pozic.

Plán činnosti

o    Vytváření metodických standardů v oblasti IS/ICT pro práci finančních pozic

o    Porovnávání dostupných technologií, zprostředkování zahraničních průzkumů

o    Rozbory využití „standardních“ technologií z rodiny Microsoft, BI/OLAP technologií, procesních softwarů apod.

o    Představení a porovnání konkrétních řešení

o    Inspirační workshopy s výměnou zkušeností uživatelů

o    Organizace konference IT pro FINANCE

V roce 2013 jsme zorganizovali průzkum Business Intelligence a mobilní Business Intelligence. Jeho výsledky naleznete v části pro členy.

V roce 2017 se můžete těšit na další průzkum.