13. října jsem se sešli na Business Breakfast

V pátek 13. října 2017 jsme se sešli na Business Breakfast, kterou pořádal ACCA společně s CAFINem v Cafe Louvre. Tentokrát na téma „Která profese upěje v digitalizované Evropě?“.

Pozvání přijaly paní Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu a Dita Přikrylová ze společnosti Czechitas.
Po úvodních slovech paní Olgy Cechlové z CAFINu a Petry Polednové z ACCA si vzala slovo Martina Dlabajová.
Nejprve představila Evropský parlament jako celek a dále svou práci a úlohu v jejich výborech. Martina je členkou Výboru pro rozpočtovou kontrolu, dále Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a také ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Téměř každá odborná instituce se v současné době věnuje zprávám, výzkumům a odhadům ohledně vývoje pracovního trhu. Martina nastínila své zkušenosti, jak moc se tyto zprávy liší a vychází z jiných dat a údajů. Prezentovala odhad úbytku pracovních míst kvůli digitalizaci a automatizaci OECD – 9%. Dále se Martina ve své prezentaci zaměřila na profese a dovednosti budoucnosti. Velký důraz kladla na nutné propojení mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.

Které dovednosti jsou nezbytné v dnešní době? Určitě jsou to digitální gramotnost, práce s daty, jazykové dovednosti, schopnost a chuť se dále vzdělávat a v neposlední řadě kreativní a inovativní myšlení. U problematiky úbytku pracovních míst z důvodu digitalizace a robotizace, především u těžké manuální práce je dobré říci, že se na druhé straně očekává nárůst pracovních míst v oblasti služeb, IT sektoru, řemeslné a kreativní výrobě. Dále byl představeny projekty: „ERASMU PRO“, který propojuje učně a projekt PROČ BY NE, který propojuje český byznys a nezaměstnané.

Druhou prezentující byla Dita Přikrylová, CEO Czechitas. Dita založila tuto společnost za účelem dostat ženy a dívky do IT. Snaží se dívkám i ženám otevřít pro nás stále zavřený svět. Vyprávěla příběhy dívek, ale i dospělých žen, jak IT nepolíbené se vrhly do vzdělávání po hlavě a téměř 70% z nich nyní pracuje v IT. Dita chce prostě bořit mýty, že jsou jednotlivé profese určené pohlavím. Její akademii můžete navštívit v současnosti v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Českých Budějovicích. Dita rozhodně vidí v IT velký potenciál a již dnes jen v České republice chybí 30.000 pracovníků v IT. Ditě opravdu nechyběla kuráž a my ji držíme palce, ať mají ženy o IT zájem.

V následné diskuzi se řešila zaměstnanecká politika obecně v Evropě, problém mladé generace v jižních státech Evropy, potřeba změn ve školství ve smyslu větší reakce na požadavky pracovního trhu. Informací a dotazů bylo dost a dose, ale byli jsme limitováni časem, nicméně z této debaty vznikla témata pro naše další setkání.
Martina Dlabajová ve své řeči zastavila u nutnosti podnikavosti. V následné debatě vyšlo najevo, že si pod tímto slovem každý představuje něco jiného. A co vy? Co si představíte pod slovem podnikavost?

Děkujeme za inspirativní dopoledne.

Za tým CAFIN

Helena Sochrová