17. Treasury Fórum je za námi

Již posedmnácté Česká Asociace Treasury (ČAT) ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN) pořádala konferenci Treasury Fórum. Účastnili se podnikoví manažeři a experti zajišťující financování firem, jejich platební styk, cash flow a řízení finančních rizik. Rovněž zástupci bank a poskytovatelů finančních služeb, kteří jsou partnery treasurerů. V rámci panelové diskuze vystoupili mimo jiné člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub a pan Miroslav Singer, bývalý guvernér ČNB, nyní hlavní ekonom GENERALI CEE HOLDING.

Společnými jmenovateli téměř všech příspěvků byla zrychlující se změna, technologie, API služby otevřeného bankovnictví, obchodní příležitosti, inovativní produkty a mitigace rizik. Nelze zmínit všechny poznatky a řečníky, pojďme však v několika níže uvedených oblastech treasury býti konkrétnější.

Okamžitá platba se stává na českém trhu realitou. Již nyní ji poskytují tři české banky a do konce roku 2019 bude na trhu standardem, který bude poskytovat většina bankovních domů. Co znamená onen pojem okamžitá platba? Lze ji zadat v jakoukoliv hodinu v rámci dne, týdne i roku. Zpracuje se do 10 sekund. Zatím je omezena do výše 400 tisíc korun. Takto připsané prostředky lze dále použít ihned pro další platbu či výběr z bankomatu. „Retailoví klienti ji oceňují již nyní, využití ve firemním a korporátním bankovnictví zůstává otevřené,“ zmiňuje Bronislav Číž z Komerční banky. Multicash nové generace i poznatky či trendy z celého CEE regionu, nejen v oblasti multibankingu představil Josef Brtník ze společnosti Management Data.

Zdánlivě tradiční odvětví exportního bankovnictví staví na zkušenostech a zdravých zásadách. Antonín Kopecký z České spořitelny připomíná: „Žádná zakázka pro nás není malá a pro hladký průběh exportního financování je vhodné zapojit banku do hry co nejdříve“. Teritoriální diverzifikace zakázek má pozitivní efekt na jednotlivé firmy i ekonomiku jako celek. Integraci s bankou pomocí API rozhraní i přidanou hodnotu umělé inteligence ilustrovali pánové Radek Havlín a Pavel Knecht ze Citi. API jakožto směr rozvoje popsali dále také Martin Sládeček (KB) a Michal Přikryl (ČS). Hlavní rizika digitální transformace? Snažit se jí vyhnout. 35 % firemních klientů má určitý náskok – již vytvořili roli CDO aneb Chief Digital Officer.

Laboratoř na peníze existuje v globální poradenské společnosti PwC. Výstupem jsou však reálná řešení pro klienta v podobě optimalizace bankovní struktury, konkrétněji snížení nákladů FX konverzí i transakčních a také lepšího řízení likvidity. Aplikace v zahraničí dosáhly návratnosti v horizontu šesti měsíců a nyní toto řešení dle Radka Prokopa, manažera PwC Treasury poradenství, mohou „ochutnat“ i české firmy.

Správné řízení rizik v oblasti provozu, pojištění a pojistného plnění představuje širokou disciplínu. Do hloubky i názorných příkladů z praxe nás zavedli experti z firem GrECo International (pánové Kunc a Krejčíř), MARSH (Jan Marek a Petr Eliáš) i advokátní kanceláře Allen & Overy (Tomášové Janoušek a Kirner).

Dva jevy mají vliv na výsledovky mnoha firem – Brexit a pohyby měnových kurzů. Složitý příběh vylíčil do hloubky a přitom jednoduše Petr Krpata z ING. Panelová diskuze připomínala pod taktovkou Jana Kubíka (společnost Refinitiv) mozaiku současné makroekonomické situace s těžištěm na pohled dopředu. Inverzní výnosová křivka neznamená nutně recesi, neboť centrální banky svým počínáním ovlivnily její krátký i dlouhý konec. Rychlý ústup hotovosti ani české koruny není na programu dnes ani zítra. Tomáš Holub upozornil na nebezpečí významného zahrnutí ESG prvků do regulace. Názorovou hloubku i šíři doplnili hlavní ekonomové dalších významných hráčů finančního trhu: Jan Vejmělek (KB), Jaromír Šindel (Citi), David Navrátil (ČS), Jakub Seidler (ING) a Štěpán Křeček (BH Securities).

Celou akci zarámovali Ondřej Simon, viceprezident České asociace Treasury i její prezident Ivan Haco, stejně jako Olga Cechlová z řídicího výboru České asociace pro finanční řízení. Nelze nezmínit hlubší rozměr akce díky neziskové organizaci Charita Česká republika. Nezbývá než poděkovat za cenné nové poznatky i kontakty a řídit se taktem načerpané inspirace.

Jiří Zajíček, CFA, účastník fóra