Blog

Nominace do odborné rady

Vážení členové, do 31.7.2013 máte stále možnost zasílat na email info@cafin.cz Vaše návrhy na nominaci a nové složení Odborné rady pro období 2013-2015. Více o činnosti odborné rady najdete na https://cafin.cz/odborna-rada

Tisková zpráva Letní setkání členů

„Všechno nemusí být tak vážné, jak se zdá,“ je slogan, kterým zahájila Česká filharmonie nejen novou koncertní sezónu pro rok 2012/2013, ale především svou historicky první mediální kampaň. Nejen o…

Sněm členů

 Dne 12.6.2013 se konal 3. Sněm členů, kde byla zvolena dozorčí rada ve složení Dr. Rita Niedermayr-Kruse, Ing. Markéta Huplíková a RNDr. Tomáš Nekvapil.   

Jak měří výkonnost a motivují nejlepší?

Měření výkonnosti a motivace v podání krále performance managementu! Řízení změn v praxi v podání šéfa Aero Vodochody! 24. května se uskutečnil jediný seminář vedený králem performance managementu Gary Cokinsem a prezidentem…

3. Sněm členů a Letní setkání členů

Srdečně Vás zveme na 3. Sněm členů a Letní setkání členů České asociace pro finanční řízení, které se bude konat dne 12.6.2013 od 16:30 v hotelu Hotel Park Holiday, Praha 10 – Benice. Na letní…

Setkání dozorčí rady CAFIN

Dne 17.5.2013 se sešla dozorčí rada CAFINu, aby na svém 6. zasedání projednala a schválila zprávu řídícího výboru o činnosti asociace v roce 2013. Byl zvolen nový řídící výbor na…

Pozvánka na 16. Controllingové fórum

Od finančního řízení k finančnímu myšlení je hlavním mottem tradičního, již 16. Controllingového fóra, které se koná 13. – 14.6.v Praze Benicích. Fóru předchází dva doprovodné workshopy na téma Práce…

Seminář Jak měří výkonnost a motivují nejlepší? 24.5.2013

Srdečně Vás zveme na seminář krále performance managementu Gary Cokinse a prezidenta společnosti Aero Vodochody Ladislava Šimka, zaměřený na aktuální problémy v řízení podnikové výkonnosti (EPM / CPM) a možnosti…

SAVE THE DATE 5.9.2013

Zarezervujte si ve svém kalendáři termín 5.9.2013 pro tradiční setkání členů CAFIN day. Program pro Vás právě připravujeme! 

CAFIN členem Hospodářské komory

Česká asociace pro finanční řízení byla na 56. zasedání představenstva Hospodářské komory přijata za jejího člena.