Anketa spokojenosti

Snahou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) je poskytovat Vám co nejlepší služby, které budou naplňovat naši vizi reprezentovat zájmy členů a přispívat k růstu prestiže finančních pozic. Proto se na Vás obracíme s žádostí o zpětnou vazbu ohledně našich služeb a aktivit. Vaše cenné podněty se pokusíme zohlednit v rámci přípravy aktivit na příští rok. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. Využijte prosím Dotazník 1 (základní a osobní členství) nebo Dotazník 2 (firemní a VIP členství).