Kde v 1 dni a na 1 místě získáte přehled o SW novinkách pro řízení financí ve vaší firmě?

Ať již na konferenci IT pro FINANCE 23. října dorazíte, či nikoliv, přinášíme Vám rozhovor s Otou Novotným, Vedoucím Katedry  informačních technologií a zakladatelem XPORT Business Accelerator na VŠE v Praze.

 

Česká asociace pro finanční řízení letos v říjnu pořádá již pátý ročník konference IT pro FINANCE. Vy jste stál u zrodu této akce, na kterou chodí každoročně více a více účastníků. Jaké jsou podle Vás hlavní přínosy takové konference?

Hlavním přínosem konference je možnost v krátkém čase a na jednom místě získat přehled o novinkách spojených s IT podporou nejen finančního řízení. Od počátku bylo cílem konferenci založit na prezentaci reálných zkušeností podniků, které nové nástroje využívají a přinést možnost se s nimi následně seznámit na specializovaných workshopech. Obvyklé „prodejní“ prezentace dodavatelů těchto nástrojů zde od počátku nemají místo.

SW podpora finančních oddělení se za posledních 5 let hodně změnila . Vidíme, že co nejvíce manažerů chce mít real time hodnoty na všech možných typech zařízení, z různých poboček a regionů. Jaké jsou, podle Vás, výhledy do budoucna?  

Do budoucna určitě budeme řešit zjednodušení současné struktury analýz a reportingu, automatizaci rutinních činností a přesun části současných „lidských“ kompetencí na softwarové agenty či pomocníky.

Na závěr konference budete moderovat panelovou diskusi na téma „Za jak dlouho AI nahradí CFO?“. Osobně se na ni moc těším, ale budu jí sledovat i s napětím. Nemyslíte, že naši účastníci budou odcházet smutní? 

Ti, kteří vidí svoji realizaci v pravidelně se opakujících, nepodnětných činnostech, budou smutní. Takoví lidé na naši konferenci ale obvykle nechodí. Pro ostatní,  ambicióznější, to bude spíš inspirace k tomu, jak posunout roli CFO v podniku zase o něco dále.

Je něco na co se Vy sám, osobně, budete 23. října vyloženě těšit?

Pro mne jsou vždy osvěžením prezentace, které přesahují obvyklou definici role CFO a jeho klasických činností, které ukazují, že se rozhodně nejedná o formálně zatuhlou suchou práci a že s využitím moderních IT nástrojů a postupů může CFO vnést do podniku nový „čerstvý vítr“.

 

Děkuji za Vaše názory i celý rozhovor a těším se na naši společnou, již pátou, konferenci.

 

Lenka Kovaříková, CAFIN