Knižní novinky

Nakladatelství Grada Publishing vydalo publikaci Daňové zákony 2011 zahrnující úplná znění platná k 1.4.2011. V sekci Knihy se také objevily dvě nové zajímavé publikace. Jedná se o knihu Reporting a knihu Investiční strategie pro třetí tisíciletí