Nové knihy ?

Kdo si nás přijde půjčit? ?

Celý seznam knihovny naleznete na https://bit.ly/2ZnnTEe.

V případě zájmu kontaktujte Lenku M. z CAFINu. ? lenka.mullerova@cafin.cz