Otevřená školení pro účastníky Výzvy 110

Termíny a obsahy seminářů jednotlivých školení:

Zvládání úkolů a stresu 13. + 14. 1. 2022

 • Hospodaření s časem
 • Plánování osobních cílů a úkolů
 • Pracovní návyky a zlozvyky
 • Zvládání zátěže a stresu

Počet volných míst: 6

Efektivní komunikace přes MS Teams (termín na vyžádání)

 • Využívání týmových schůzek k poradám a školení
 • Práce s úkoly a kalendáři
 • Sdílení dat OneDrive a SharePoint
 • Propojení s produkty MS Office


Počet volných míst: 12

Začínáme s analýzou dat 18. 1. + 21. 1. 2022

 • Způsoby získání dat ze zdrojových systémů, jejich čištění a transformace
 • Využití jazyka SQL pro spojování tabulek, filtrování, seskupování a řazení dat
 • Dimenzionální modelování a datové sklady: dimenze, fakta a vazební můstky
 • Základní přehled a srovnání SW řešení pro datového analytika

Počet volných míst: 0

Komunikace dat a informací  (termín na vyžádání)

 • Nejde jen o čísla – verbální a paraverbální a neverbální komunikace
 • Efektivní sdělení – příprava a praktický trénink
 • Desatero úspěšného zvládnutí prezentace pro „finančáky“
 •  Nepříjemné informace, nepřijímání informací (např. zkrácení termínu měsíční závěrky nebo odevzdání reportu)


Počet volných míst: 12

Analýza dat s MS Excel  25. 1. + 28. 1. 2022

 • Srovnání aplikace Excel s aplikací Power BI
 • Filozofie a využití datového modelu
 • Možnosti pro zobrazení načtených dat
 • KPI a Time intelligence výpočty

Počet volných míst: 0

Prezentace a vyjednávání (10. – 11. 2. 2022)

 • Příprava srozumitelného a výstižného sdělení
 • Komunikace s posluchači – zvládání otázek, emocí
 • Příprava na vyjednávání
 • Techniky vyjednávání a argumentace

Počet volných míst: 9

Souhra v týmu 17. + 18. 3. 2022

– Plánování a realizace týmových úkolů
– Komunikace v týmu, sdílení informací
– Individualita členů týmu a projevů chování
– Řešení neshod mezi kolegy

Počet volných míst: 8

Vedení lidí na dálku (termín na vyžádání)

 • Efektivní zadávání a kontrola úkolů, jak změnit mind-set?
 • – Jak ocenit, pochválit a podpořit tým?
 • – Udržení výkonu a motivace
 • – Podání kritické zpětné vazby

Počet volných míst: 12