Průzkum Spokojenost podniků se stávající nabídkou bankovních služeb ukončen!

Průzkum Spokojenost podniků se stávající nabídkou bankovních služeb byl ke dnešnímu dni ukončen! Všem 101 zúčastněným děkujeme za odpovědi. Výsledky budou k dispozici začátkem1.2015.