Průzkumy

V těchto dnech probíhá průzkum Platová studie pro finanční pozice – 2013, kterou provádí Česká asociace pro finanční řízení.Cílem průzkumu je zmapovat aktuální trendy v odměňování pracovníků finančních oddělení s ohledem na velikost firmy, region či například délku praxe.  Průzkum probíhá formou dotazníku, který je možné vyplňovat do 19. srpna 2013. Výsledky budou zájemcům zaslány na email uvedený v dotazníku.Dotazník k vyplnění najdete zde