Sestavení mapy rizik a nastavení politiky řízení rizik v rámci podniku (24.9.2015)

CAFIN  ve spolupráci s Českou Asociací Treasury připravil seminář „Sestavení mapy rizik a nastavení politiky řízení rizik v rámci podniku“ o praktickém životě finančníka ve firmě.
Přijďte se 24.9.2015 dozvědět, jak vytipovat nejdůležitější rizika, která musí firma změřit, ocenit, vyhodnotit a pak se proti nim zajistit.
Pozvánku a bližší program semináře najdete zde.