11. Sněm členů

Sněm členů

11.06.2020 16:00:00 11.06.2020 Europe/Prague 11. Sněm členů Sněm členů Pohodlí domova CAFIN info@cafin.cz

Na základě článku 11, bodu 1) stanov Asociace Vás srdečně zveme na 11. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne 11. června 2020 od 16:00 vzdáleně online formou prostřednictvím události v MS Teams.

Program sněmu

  1. Odsouhlasení programu shromáždění
  2. Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2019
    – zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2019
    – zpráva dozorčí rady asociace o hospodářské činnosti za rok 2019
  3. Prezentace a schválení plánu činnosti na rok 2020
  4. Diskuze
  5. Zakončení

Součástí Sněmu členů bude i volba nové Dozorčí rady ve složení: Tomáš Nekvapil, Jan Bolek a Martin Plachý.

Do odborné rady je řídícím výborem nominován Stanislav Beránek.

 

S pozdravem za řídící výbor asociace

Ing. Ladislav Profota

Předseda řídícího výboru

Na tuto akci se již nelze přihlásit.