11. Sněm členů

Sněm členů

11.06.2020 17:00:00 11.06.2020 Europe/Prague 11. Sněm členů Sněm členů Hotel Farma CAFIN info@cafin.cz

Srdečně Vás zveme na 11. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne 11. 6. 2020 od 17:00 v Hotelu Farma, Služátky 25, 393 01 Pelhřimov.

Program sněmu

  1. Odsouhlasení programu shromáždění
  2. Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2019
    – zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2019
    – zpráva dozorčí rady asociace o hospodářské činnosti za rok 2019
  3. Prezentace a schválení plánu činnosti na rok 2020
  4. Diskuze
  5. Zakončení

S pozdravem za řídící výbor asociace

Ing. Ladislav Profota

Předseda řídícího výboru

Pozn.: Na sněm členů volně navazuje CAFIN DAY