12. Sněm členů

Sněm členů

15.06.2021 16:00:00 15.06.2021 18:00:00 Europe/Prague 12. Sněm členů Sněm členů Česká republika CAFIN info@cafin.cz

Na základě článku 11, bodu 1) stanov Asociace Vás srdečně zveme na 12. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne 15. června 2021 od 16:00 vzdáleně online formou prostřednictvím události v MS Teams.

Program sněmu

  1. Odsouhlasení programu shromáždění  
  2. Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2020 
    1. zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2020 
    2. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020 
  3. Prezentace plánu činnosti na rok 2021 
  4. Nominace členů odborné rady asociace na další období 
  5. Diskuze  
  6. Zakončení  

S pozdravem za řídící výbor asociace

Ing. Ladislav Profota

Předseda řídícího výboru

Na tuto akci se již nelze přihlásit.