8. Sněm členů

Setkání členů

15.06.2017 15.06.2017 Europe/Prague 8. Sněm členů Setkání členů hotel Farma CAFIN info@cafin.cz

Srdečně Vás zveme na 8. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne:

15. 6. 2017 od 17:00 v hotelu Farma, Služátky 25, 393 01 Pelhřimov

Program sněmu:
  1. Odsouhlasení programu shromáždění
  2. Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2016
  • zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2016
  • zpráva dozorčí rady asociace o hospodářské činnosti za rok 2016
  1. Prezentace a schválení plánu činnosti na rok 2017
  2. Diskuze
  3. Zakončení

S pozdravem za řídící výbor asociace

Ing. Ladislav Profota

Předseda řídícího výboru

Pozn.: Na sněm členů volně navazuje CAFIN DAY.

Pozvanka_8_snem_clenu