Optimalizace pracovního kapitálu nebo automatizace plateb. styku?

Treasury projekt

24.09.2019 24.09.2019 Europe/Prague Optimalizace pracovního kapitálu nebo automatizace plateb. styku? Treasury projekt PwC Experience Center CAFIN info@cafin.cz

To jsou hlavní témata projektů, které dostali ocenění Treasury projekt roku 2019

Přijďte si poslechnout, jak takové projekty ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. nebo Eurowag probíhali.

Program setkání ?

1. Projekt Mezinárodní centralizace a automatizace platebního styku ve společnosti EUROWAG

Jednotné řešení a zvýšení stability a optimalizace platebního styku – kde došlo k automatizaci platebního styku s bankami pomocí jednoho SW, sladění importních šablon na formát výpisů MT940 a exportních šablon pro platební formáty používané v jednotlivých zemích a nastavení automatického exportu stažených výpisů, to vše za podpory společnosti ManagementData.

2. Projekt Optimalizace pracovního kapitálu, CleverCash

Zavedení předplacených karet ve Škoda Auto a.s. – společný projekt s Direct Finance týkající se zavedení předplacených karet jako náhrady hotovostních transakcí spojených s pracovními cestami zaměstnanců Škoda Auto a.s., čímž došlo k optimalizaci cash flow a zredukování nákladů spojených s hotovostí včetně snížení rizika směnných kurzů.

Setkáme se v PwC Experience Centru v 14:00 do cca 17:00 hod

Co vás to bude stát?

Pro členy CAFIN je setkání zdarma.

* Neplatí pro základní členství.

Pro ostatní CAFIN cena 2.500 Kč + DPH.

V případě zájmu o zítřejší akci kontaktujte lenka.mullerova@cafin.cz ?