10. Sněm členů

Sněm členů

13.06.2019 13.06.2019 Europe/Prague 10. Sněm členů Sněm členů Lesní Lázně Zvánovice CAFIN info@cafin.cz

Srdečně Vás zveme na 10. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne 13. 6. 2019 od 17:00 v Lesních Lázních Zvánovice, Kádovská 154, 251 65. Pozvánku naleznete zde.

Program sněmu:

  1. Odsouhlasení programu shromáždění
  2. Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2018
    – zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2018
    – zpráva dozorčí rady asociace o hospodářské činnosti za rok 2018
  3. Prezentace a schválení plánu činnosti na rok 2019
  4. Diskuze
  5. Zakončení

S pozdravem za řídící výbor asociace

Ing. Ladislav Profota

Předseda řídícího výboru

Pozn.: Na sněm členů volně navazuje CAFIN DAY.

Na tuto akci se již nelze přihlásit.