Vliv COVID-19 na korporátní finance a treasury

Video meeting

25.03.2020 13:00:00 25.03.2020 14:30:00 Europe/Prague Vliv COVID-19 na korporátní finance a treasury Video meeting Pohodlí domova CAFIN info@cafin.cz

Seminář se bude realizovat pomocí Google Hangouts Meet

Seminář je plánován celkem od 13:00 na 60 minut. Prvních 20-30 minut proběhne přednáška specialistů pwc a druhých 20-30 minut je rezervován čas pro diskuzi.

Program

1. Jak by měla vypadat agenda Treasurera v této době? 

  • Probereme možné dopady současné pandemické situace do denní agendy treasury oddělení v korporátech, kde jako klíčové oblasti vnímáme nyní:
  • likviditu, funding,
  • měnové riziko,
  • kreditní riziko protistran, governance, regulatorní požadavky,
  • systémy & procesy, personální zajištění.

2. FX volatilita – hedgovat či nehedgovat, to je oč tu běží. 

  • Česká koruna je aktuálně na horské dráze, pokusíme se odhadnout budoucí vývoj,
  • zaměříme se na risk management strategie v oblasti řízení měnového rizika,
  • projdeme požadavek na “vysokou pravděpodobnost” v případě zajišťování budoucích výnosů a tržeb,
  • připomeneme si řešení, která mohou rychle stávající zajišťovací vztahy zachránit a udržet je efektivní i v případě klesající ekonomické aktivity)

Údaje pro připojení k Hangouts Meet 👉 https://meet.google.com/jfk-nmwh-zmj

Pro případné další instrukce pro připojení viz přiložený soubor.