CFO OUTLOOK

19.10.2022

Není žádnou novinkou, že současný, a hlavně budoucí vývoj ekonomiky zásadně ovlivňuje válka na Ukrajině i změna nastavení mezinárodních obchodních vztahů.  

CAFIN sleduje trendy, které ovlivňují finanční řízení českých podniků, a proto se rozhodl, za pomoci spřízněných finančních manažerů a ředitelů, vydávat své čtvrtletní odhady vývoje – CFO OUTLOOK, následujících ukazatelů: 

  • Meziroční inflace v ČR 
  • PRIBOR 
  • Kurz CZK/EUR a CZK/USD 

Pomozte nám prosím predikovat, na základě svých zkušeností, výhled na další období.  

Ke každému výše zmíněnému ukazateli vyplníte svůj odhad jeho výše ke konci příštího čtvrtletí a za 12 měsíců.
Pro vaši lepší orientaci vám dáváme k dispozici vývoj hodnot těchto ukazatelů za poslední 3 roky.  

CFO Outlook – dotazník 

Předem vám moc děkujeme za spolupráci. 

Jak se nám dařilo predikovat hodnoty k 31.12.2022?

Detail výsledku najdete zde: https://www.cfooutlook.cz/pruzkumy/2022Q3