FINdiplomka 2016

11.06.2016

FINdiplomka

Kdo byl oceněn?

Dne 24.11.2016 byly nezávislou porotou (Martin Breyl, Jan Hušek,  Dita Chrastilová, Ladislav Profota,  Helena Vojáčková) vybrány 3 nejlepší práce:

1. Tereza Fixová Business Intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží Doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
2. Tomáš Brabec Využití účetních dat pro informační podporu uživatelů Ing. Libor Vašek, Ph.D.
3. Matúš Gejdoš Analýza ziskovosti prodejních kanálů na příkladu konkrétní společnosti Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Slavnostní předání ocenění proběhlo 6.12.2016 na Vánočním setkání členů asociace.

 

Ocenění diplomových prací z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví

Nenechte své diplomky zahálet v knihovně, zužitkujte své úsilí a zjistěte, co na Vaši práci říká praxe. Stačí mít řádně obhájenou diplomovou práci z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví a vyplnit přihlášku!

Kdo postoupil?

10 finalistů vybrala odborná porota.

Brabcová Lucie Řízení likvidity a solventnosti (na příkladu konkrétního podniku)
Brabec Tomáš Využití účetních dat pro informační podporu uživatelů
Čížek Ladislav Transferové ceny pohledem finančního účetnictví, auditu a daní v České republice
Fixová Tereza Business Intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží
Gejdoš Matúš Analýza ziskovosti prodejních kanálů na příkladu konkrétní společnosti
Hučíková Julie Vykazování Leasingu dle IFRS
Kirchnerová Kateřina Produkty podnikové činnosti a jejich zobrazení ve finančním, daňovém a manažerském účetnictví
Sadil Vojtěch Využití teorie chaosu a Elliottových vln na finančním trhu
Sedláček Petr Analýza dopadů nových pravidel IFRS / US GAAP pro leasingy
Štěrbáková Dominika Manažerský řídicí systém a styl řízení

Finalisté prezentovali své práce osobně 24.11.2016 v sídle asociace.