FINdiplomka 2017

07.11.2017

Dne 2.11. 2017  proběhly obhajoby diplomových prací. Komise měla velice složitý úkol, protože jedna práce byla lepší, než druhá :).

Děkujeme hodnotitelům a všem, kteří se do projektu  zapojili.

A kdo je vítězem FINDiplomky 2017 ?

Vítěze oznámíme na Vánočním setkání, které se bude konat 7.12. 2017.

Těšíme se!

 

Příjem diplomových prací byl ukončen. Děkujeme za účast.

Do finále soutěže postupují:

Příjmení Jméno Škola Téma
Farkašová Anna Vysoká škola ekonomická v Praze Revenue Recognition in Software Industry: Apple Inc. Case Study
Javor Matúš Vysoká škola ekonomická v Praze Psychologické fenomény v behaviorální ekonomii
Poulová Lucie Vysoká škola ekonomická v Praze KAPITÁLOVÁ STRUKTURA ČESKÝCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A JEJÍ DETERMINANTY
Procházková Lenka Vysoká škola ekonomická v Praze Uznávání výnosů ze smluv o zhotovení ve světle změn IFRS
Rusy Tomáš Karlova Univerzita Stochastic Programming Problems in Asset – Liability Management
Schindlerová Zdeňka Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  Posouzení vlivu vybraných faktorů na hypoteční úvěry v selhání v České republice
Snížková Žaneta Vysoká škola ekonomická v Praze Využití informací manažerského účetnictví pro systém ohodnocení zaměstnanců a jejich motivaci
Srbová Pavla Vysoké učení technické v Brně Modelování predikce bankrotu stavebních podniků
Virt Jan Vysoká škola ekonomická v Praze Proces přijetí IFRS 9 v EU
Zedníková Magdalena Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Komparace zatížení osobní důchodovou daní ve vybraných zemích

Pro obhajoby výše uvedených diplomových prací bude připravena odborná komise v tomto složení:

Ladislav Profota
Předseda komise
     
Martin Breyl
Petra Hrbková
Petr Jablonský
Ing. Markéta Slavíková

 

 

 

Finalisty vybrala odborná porota v níže uvedeném složení.

Daniel Báča Controller Institut
Helena Vojáčková Akcento
Ivan Haco Česká asociace treasury
Jan Bolek DEK, a.s.
Juraj Bona Slovak Telekom
Ladislav Profota CAFIN
Martin Plachý Hospodářská komora
Martin Zralý ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií
Martina Jaroušková
Petr Jablonský Česká asociace treasury
Tomáš Nekvapil Controller Institut
Václav Houser Inekon Systems
Olga Cechlová CAFIN
Tomáš Rybička FM pro

 

 

PRAVIDLA:

 FINdiplomka-pravidla_2017

Profily finalistů z roku 2016?

Tomáš Brabec    Tereza Fixová    Matúš Gejdoš

Výhry:

FINdiplomka 2017