FINdiplomka 2017

13.12.2017

 

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18:00 hod se v Kaiserštejnském paláci na Praze 1 konalo Slavnostní vyhlášení k projektu FINDiplomka 2017.

 

Slavnostní vyhlášení zahájilo Vánoční setkání členů CAFIN, kterým byl na začátku večera prezentován projekt letošní FINDiplomky a následně byli představeni jednotliví finalisté spolu s jejich vedoucími prací.

Jsme moc rádi, že studenti oborů financí a podnikové ekonomiky mají zájem prezentovat své diplomové práce i jinde než na svých Alma mater v rámci povinných studijních požadavků. Těší nás zvyšující se zájem o účast v tomto projektu a doufáme, že v příštím roce budeme moci navázat spolupráci s  dalšími vysokoškolskými institucemi.“ říká  Olga Cechlová, členka řídícího výboru České asociace pro finanční řízení.

Prvním třem vítězům byly uděleny diplomy a hodnotné vouchery na vzdělávání od partnera projektu Controller Institutu. Prvním oceněným v projektu FINDiplomka 2017 se stal Tomáš Rusý z Univerzity Karlovy. Cenu a plaketu 1. místa získal za svou diplomovou práci s názvem Stochastic Programming Problems in Asset – Liability Management. Na druhém místě se umístila Anna Farkašová z VŠE s diplomovou prací Revenue Recognition in Software Industry: Apple Inc. Case Study a třetí místo získala Pavla Srbová z Vysokého učení technického v Brně s diplomovou prací Modelování predikce bankrotu stavebních podniků.

Všichni finalisté spolu se svými vedoucími prací obdrželi certifikát na čestné členství po dobu jednoho roku v České asociaci pro finanční řízení a potvrzení o účasti v soutěži.

Do projektu FINDiplomka 2017 bylo zapojeno celkem 7 vysokoškolských institucí z celé České republiky, ze kterých se přihlásilo na 16 studentů.  V rámci prvního kola, bylo na základě hodnocení diplomových prací, vybráno 10 studentů, které čekala obhajoba prací před pětičlennou komisí. Nakonec se obhajob zúčastnilo sedm statečných.

Do hodnocení prací v prvním i druhém kole se zapojili členové a příznivci České asociace pro finanční řízení, tak aby měli blízko k tématu prací.

„Letos to byl opravdu těsný souboj. Komise měla velice složitý úkol, protože jedna práce byla lepší, než druhá“, komentuje Ladislav Profota, předseda řídícího výboru České asociace pro finanční řízení.

Vítězná trojice FINdiplomka  2017

 

1. Stochastic Programming Problems in Asset – Liability Management doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD
2. Revenue Recognition in Software Industry: Apple Inc. Case Study Jana Roe, Ph.D., CPA
3. Modelování predikce bankrotu stavebních podniků Ing. Michal Karas, Ph.D.