FINdiplomka 2018

12.12.2018

Kdo byl v letošním ročníku za FINdiplomku oceněn?

Dne 9. listopadu 2018 byly nezávislou porotou (Ladislav Profota, Jiří Truhlář, Jaroslav Wágner, Václav Houser, Petr Stiebitz) vybrány 3 nejlepší práce:

1.

Ing. Klára Slezáková, VŠB Zhodnocení ekonomických činností v ČR dle odhadu a analýzy hodnotových Ing. Petr Gurný, Ph.D.
2. Ing. Dominika Petrová, VŠE Analýza dopadu změny pravidel pro leasing v IFRS

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

3. Ing. Veronika Vrzalová, UJEP Implementace integrovaného systému managementu v praxi

doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.

Slavnostní předání ocenění proběhlo 4. prosince na Vánočním setkání členů asociace 🎄

Kdo postoupil?

Finále bylo v dámské režii. Finalistky prezentovaly své práce osobně 9. listopadu v sídle asociace.

Slezáková Klára Zhodnocení ekonomických činností v ČR dle odhadu a analýzy hodnotových multiplikátorů
Petrová Dominika Analýza dopadu změny pravidel pro leasing v IFRS
Vrzalová Veronika Implementace integrovaného systému managementu v praxi
Kolečářová Andrea Hodnocení rekvalifikačního kurzu „Účetnictví a daňová evidence“ z hlediska uplatnění absolventa v podnikové praxi
Chlumská Zuzana Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů

Ocenění diplomových prací z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví

Nenechte své diplomky zahálet v knihovně?, zužitkujte své úsilí a zjistěte, co na Vaši práci říká praxe. Stačí mít řádně obhájenou diplomovou práci v roce 2019 z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví a kontaktovat CAFIN.

Pro více informací kontaktujte 👉 lenka.mullerova@cafin.cz,  777 773 838.