FINdiplomka 2019

26.03.2019

Ocenění diplomových prací z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví

Hodnotící komise 

Viktor Hrdina, PRODECO
Alexandr Kozlov, ČSOB
Olga Heralová, Energie nemovitostní
Petr Jirásek, Moravské Kovárny
Ondřej Žižlavský, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Finalisté 2019

Anastassiya Kim Vysoká škola ekonomická v Praze Intellectual Capital and Performance Measurement Systems
Bočok Vojtěch Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze Zhodnocení dopadů aplikace standardu IFRS 16 Leasingy v konkrétní společnosti
Foffová Nikola Vysoká škola ekonomická v Praze Kapitálová struktura evropských společností
Kettner Michal České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, Stanovení hodnoty podniku LINET s.r.o.
Kittrichová Zuzana Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Implementace regulatorního compliance programu u obchodníka s cennými papíry
Molková Terezie Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Optimalizace nákladů přepravy zahraničních zásilek ve vybrané společnosti
Sýkorová Andrea Vysoká škola ekonomická v Praze Vliv dotací v pojetí českých účetních předpisů na ocenění podniku
Zajíčková Monika Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Projekt stanovení hodnoty vybraného podniku s využitím výnosové metody DCFtody DCF
Zörkler Jakub České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Využití procesního přístupu při řízení firmy PPI – protipožární dveře s.r.o.

10 finalistů získá

  • osobní členství v CAFINu na 1 rok zdarma (v hodnotě 3.390,- Kč)
  • diplom Finalista roku FINdiplomka

3 nejlepší práce navíc získají

  • kredit na vzdělání od Controller Institutu v hodnotě 5 – 20.000 Kč dle umístění
  • osobní členství v CAFINu na 1 rok zdarma (v hodnotě 3.390,- Kč) i pro vedoucího práce

Jak probíhal minulý ročník?👀

Můžete se podívat 👉 ZDE.