FINdiplomka 2019

11.12.2019

Kdo byl v roce 2019 za FINdiplomku oceněn? 🥇🥈🥉

8. listopadu 2019 byly nezávislou komisí vybrány v sídle CAFINu 3 nejlepší práce

  1. Sýkorová Andrea, Vysoká škola ekonomická v Praze, téma „Vliv dotací v pojetí českých účetních předpisů na ocenění podniku
  1. Bočok Vojtěch, Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze, téma „Zhodnocení dopadů aplikace standardu IFRS 16 Leasingy v konkrétní společnosti
  2. Molková Terezie, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, téma „Optimalizace nákladů přepravy zahraničních zásilek ve vybrané společnosti

Výsledky byly slavnostně vyhlášeny na tradičním Vánočním setkání CAFINu, 10. prosince 2019.

Kdo hodnotil?

Viktor Hrdina, PRODECO

Alexandr Kozlov, ČSOB

Olga Heralová, Energie nemovitostní

Petr Jirásek, Moravské Kovárny

Ondřej Žižlavský, Vysoké učení technické v Brně

Kdo postoupil do finále?

Anastassiya Kim, Vysoká škola ekonomická v Praze, Intellectual Capital and Performance Measurement Systems

Foffová Nikola, Vysoká škola ekonomická v Praze, Kapitálová struktura evropských společností

Kettner Michal, České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, Stanovení hodnoty podniku LINET

Kittrichová Zuzana, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Implementace regulatorního compliance programu u obchodníka s cennými papíry

Zajíčková Monika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Projekt stanovení hodnoty vybraného podniku s využitím výnosové metody DCFtody DCF

Zörkler Jakub, České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, Využití procesního přístupu při řízení firmy PPI – protipožární dveře s.r.o.