FINdiplomka 2021

08.12.2021

Kdo byl v letošním roce za FINdiplomku oceněn?

12. listopadu 2021 byly v sídle asociace nezávislou komisí vybrány 3 nejlepší práce.

Výsledky byly slavnostně oznámeny na Vánočním setkání členů asociace dne 1. prosince 2021 v následujícím pořadí:

  1. Viet Cuong LeCirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst, Mendelova univerzita v Brně
  2. Renáta SvobodováČeskoslovenská měnová reforma v roce 1953, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  3. Klára KorduliakováAnalýza faktorů ovlivňujících investiční chování a jejich vliv na vývoj akciového trhu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Gratulujeme!

Kdo dále postoupil do finále?

Tereza Hodinová, Převodní ceny – testování souladu s principem tržního odstupu na příkladu výrobní společnosti, Západočeská univerzita v Plzni

Martin Husák, Test odvětvových multiplikátorů pro stanovení  hodnoty podniku na amerických společnostech, Vysoká škola ekonomická v Praze

Dmytro Korol‘, Predikce selhání bank / Predicting bank failure, Masarykova univerzita

Róbert Mudroň, Behaviorální aspekty strategického rozhodování organizací, Masarykova univerzita

Adam Polák, Treasury management: Česká republika a svět, Západočeská univerzita v Plzni

Michaela Sedláková, Modelování hodnoty firmy pomocí dvoufázové metody DCF s parametrickým vyjádřením peněžních toků, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Klára Zálešáková, Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje v zemích BRICS, Mendelova univerzita v Brně

Kdo byl součástí komise v letošním ročníku?

Šárka Benešová, RWS

Alexandr Kozlov, ČSOB

Hana Scholleová, Vysoká škola chemicko-technologická

Tomáš Vysoký, Barentz International B.V

Děkujeme a těšíme se na další ročník!