FINdiplomka 2022

08.12.2022

Kdo byl v letošním roce za FINdiplomku oceněn?

1. listopadu 2022 byly v sídle asociace nezávislou komisí vybrány 3 nejlepší práce.

Výsledky byly slavnostně oznámeny na Vánočním setkání členů asociace dne 7. prosince 2022 v následujícím pořadí:

1. Lenka BorkovcováSkupinová registrace k dani z přidané hodnoty, Masarykova univerzita

2. Lenka Husová Modifikace leasingových kontraktů v rozsahu IFRS výkaznictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

3. Eva Vyskočilová Digitalizace jako prostředek ke zvýšení výkonnosti vybraných interních ekonomických procesů ve společnosti, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Gratulujeme!

Kdo dále postoupil do finále?

  • Tomáš Dostál – Vliv digitalizace a automatizace na vedení účetnictví a související účetní profesi, Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Jan Kostka – Determinanty finanční stability bank, Slezská univerzita v Opavě
  • Kateřina Mazancová –  Kryptoměny z hlediska daňového zatížení pro konkrétní subjekt, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kdo byl součástí komise v letošním ročníku?

Alexandr Kozlov, ČSOB

Ondřej Petr, Altestra

Petr Gurný, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Olga Cechlová – Controller Institut

Eva Kovářová – CAFIN

Děkujeme a těšíme se na další ročník!