FINdiplomka 2022

16.02.2022

Ocenění nejlepší diplomované práce

V asociaci CAFIN směřujeme svou energii do různých oblastí. Jednou z nich jsou projekty pro studenty, abychom co nejvíce propojovali studentskou a „business“ sféru. Projekt FINdiplomka slaví v letošním roce krásné 6. narozeniny a my jsme za tu dobu měli možnost ocenit opravdu jedinečné diplomové práce z oblasti podnikových financí.

Kdo se může přihlásit?

Projektu se mohou zúčastnit absolventi, kteří studují v denním nebo distančním studijním programu na některé z vysokých státních a soukromých škol v České republice a mají v daném akademickém roce obhájenou diplomovou práci v oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví.

Detailní pravidla projektu ZDE.

Přihláška do projektu FINdiplomka 2022 ZDE.

Informace k vytištění ZDE.

Na co se můžete těšit?

A jak dopadl poslední ročník?

12. listopadu 2021 byly v sídle asociace nezávislou komisí vybrány 3 nejlepší práce.

Výsledky byly slavnostně oznámeny na Vánočním setkání členů asociace dne 1. prosince 2021 v následujícím pořadí:

  1. Viet Cuong LeCirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst, Mendelova univerzita v Brně
  2. Renáta SvobodováČeskoslovenská měnová reforma v roce 1953, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  3. Klára KorduliakováAnalýza faktorů ovlivňujících investiční chování a jejich vliv na vývoj akciového trhu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Gratulujeme!

Kdo dále postoupil do finále?

Tereza Hodinová, Převodní ceny – testování souladu s principem tržního odstupu na příkladu výrobní společnosti, Západočeská univerzita v Plzni

Martin Husák, Test odvětvových multiplikátorů pro stanovení  hodnoty podniku na amerických společnostech, Vysoká škola ekonomická v Praze

Dmytro Korol‘, Predikce selhání bank / Predicting bank failure, Masarykova univerzita

Róbert Mudroň, Behaviorální aspekty strategického rozhodování organizací, Masarykova univerzita

Adam Polák, Treasury management: Česká republika a svět, Západočeská univerzita v Plzni

Michaela Sedláková, Modelování hodnoty firmy pomocí dvoufázové metody DCF s parametrickým vyjádřením peněžních toků, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Klára Zálešáková, Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje v zemích BRICS, Mendelova univerzita v Brně

Kdo byl součástí komise v 5. ročníku?

Šárka Benešová, RWS

Alexandr Kozlov, ČSOB

Hana Scholleová, Vysoká škola chemicko-technologická

Tomáš Vysoký, Barentz International B.V

Děkujeme a těšíme se na letošní diplomanty!