FINdiplomka 2022

16.02.2022

Ocenění nejlepší diplomové práce

V asociaci CAFIN směřujeme svou energii do různých oblastí. Jednou z nich jsou projekty pro studenty, abychom co nejvíce propojovali studentskou a „business“ sféru. Projekt FINdiplomka slaví v letošním roce krásné 6. narozeniny a my jsme za tu dobu měli možnost ocenit opravdu jedinečné diplomové práce z oblasti podnikových financí.

Finalisté letošního ročníku:

  • Lenka Borkovcová, Masarykova univerzita, téma práce: Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty
  • Tomáš Dostál, Vysoká škola ekonomická v Praze, téma práce: Vliv digitalizace a automatizace na vedení účetnictví a související účetní profesi
  • Lenka Husová, Vysoká škola ekonomická v Praze, téma práce: Modifikace leasingových kontraktů v rozsahu IFRS výkaznictví
  • Martin Jindřich, Vysoká škola ekonomická v Praze, téma práce: Value Creation in Leveraged Buyouts
  • Jan Kostka, Slezská univerzita v Opavě, téma práce: Determinanty finanční stability bank
  • Kateřin Mazancová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, téma práce: Kryptoměny z hlediska daňového zatížení pro konkrétní subjekt
  • Eva Vyskočilová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, téma práce: Digitalizace jako prostředek ke zvýšení výkonnosti vybraných interních ekonomických procesů ve společnosti

Detailní pravidla projektu ZDE.

Informace k vytištění ZDE.

Na co se můžete těšit?