IFRS platforma

12.04.2013

Pracovní skupina řídí výměnu informací a zkušeností s využíváním nových standardů pro účetnictví a vykazování dle IFRS a evropské legislativy. Cílovým výstupem by mělo být vytvoření diskusního fóra zabývajícího se výhradně tématy IFRS.

Plán činnosti

  • Příprava konkrétního plánu vzdělávacích aktivit realizovaných ve spolupráci s Controller Institutem
  • Provoz diskusního portálu zodpovídání odborných dotazů v tématech IFRS standardů v členění (IFRS pro SME, IFRS pro banky a instituce, Konsolidace podle IFRS / kombinace, XBRL pro IFRS)
  • Koordinace účasti na podpoře IFRS iniciativ třetích stran
  • Aktuální informace o problematice výkaznictví XBRL (datový standard, který umožňuje výměnu jednotné finanční informace mezi počítačovými systémy, softwarovými aplikacemi a uživateli. Je založen na XML a na celosvětové úrovni jej podporuje většina obchodních organizací, finančních institucí, investorů, regulačních orgánů např. SEC, Eurostat, CEBS a vlád.)

Průzkum IFRS

Mezi hlavní cíle pracovní skupiny patří výměna informací a zkušeností s využíváním IFRS. V této souvislosti byl v roce 2010-2011 prováděn empirický průzkum týkající se komponentního odepisování, jehož cílem je vyhodnotit aktuální stav v českých podnicích. Jeho výstupy jsou k dispozici v člénské sekci.