Kariérní standardy

12.04.2017

Pracovní skupina pro určení standardů v odbornostech, vzdělávání a rozvoji jednotlivých pozic v rámci finančních útvarů. Výstupem by mělo být vytvoření přehledu „typových“ pracovních pozic v rámci finančních útvarů a požadavků na nich kladených.

Plán činnosti

  • Vytvoření mapy finančních pozic (vycházející ze závěrů Národní rady pro kvalifikaci a Integrovaného sytému typových pozic, který však není pro oblast finančních útvarů příliš detailně řešen)
  • Popis pracovní činnosti (popis konkrétních činností včetně zasazení do organizačního schématu v podniku)
  • Kvalifikační předpoklady (výčet konkrétních odborných znalostí a pracovních dovedností; od školního vzdělání přes povinné odborné vzdělávání a doplňkové vzdělávání)
  • Popis osobnostních předpokladů (požadavky týkající se psychických nároků, interpersonálních dovedností, myšlení…)
  • Systém dalšího rozvoje ( doporučení kudy se dále může odvíjet kariérní cesta, včetně podnětů jak dále prohlubovat a rozšiřovat odbornou kvalifikaci)
  • Vytvoření materiálů využitelných univerzitami, zaměstnavateli i zaměstnanci

Pracovní skupina vytvořila materiál Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích, kde jsou vytvořeny kompetenční profily 10 nejčastěji obsazovaných pozic ve finančním oddělení. Materiál naleznete v sekci pro členy.

Co nás čeká v roce 2017? Další ročník platové studie, začátek naplánován na červen 2017.