Platová studie 2013

19.01.2017

Česká asociace pro finanční řízení si za jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy na různých pozicích v rámci finančních oddělení. Kromě mapování kariérních cest a tvorby kompetenčních modelů jsme se v roce 2013 rozhodli, za podpory Komory certifikovaných účetních a společnosti Schulmeister Finance Professional Search zaštítit průzkum Platová studie pro finanční pozice „2013“. Sběr dat probíhal v období srpen až září 2013 a celkem relevantních a zpracovaných odpovědí bylo vyhodnoceno 466.

Rozložení muži & ženy na pozicích v účetnictví, controllingu a finančním řízení

Rozložení ženy & muži je potvrzením sice již známého, přesto vždy zajímavého faktu, že na pozicích finanční účetní je 90% žen, na pozicích hlavní účetní 86% žen, ale na pozicích vedoucí controllingu je 72% mužů, a to i přesto, že poměr na pozici finanční controller je poměrně vyrovnaný. Překvapivé ve studii je, že u respondentů bylo vysoké zastoupení žen na pozicích finanční manažer (64% žen) a finanční ředitel (42% žen); do určité míry to lze přisoudit trendu posilování významu znalosti účetnictví na těchto pozicích.

Znalost cizích jazyků

Z celkového počtu respondentů je pouze 3% respondentů bez znalosti cizího jazyka, 88% mluví anglicky a 38% německy; přičemž na pozici finanční ředitel mluví anglicky 92% a německy 45% respondentů, na pozici finančního controllera 94% anglicky a 40% německy, na pozici finanční účetní 73% anglicky a 24% německy. Ze studie je vidět, že znalost anglického jazyka se stala běžným, předpokládaným požadavkem a znalost německého jazyka za anglickým sice „pokulhává“, ale je u respondentů této studie nadprůměrně dobrá. V praxi je například hlavních účetních se znalostí německého jazyka nedostatek.

Služební auto jako benefit

Velmi zajímavá je otázka služebního auta jako benefitu. Na pozici finančního ředitele uvádí služební auto 53% respondentů, u finančního manažera 47% respondentů, u vedoucího controllingu 36% respondentů a u hlavní účetní 9% respondentů. U daňových specialistů má k dispozici služební auto 10% respondentů, to odpovídá rozdělení platovému, kdy je tato pozice ve velkých společnostech a skupinách ohodnocena platově až na 241 tis. Kč a k dispozici je služební vůz.

Home office – často diskutovaná otázka

Benefit práce z domu je často diskutovanou otázkou – zaměstnanci si jej přejí a zaměstnavatelé jsou ochotni poskytovat tento benefit spíše v případech, kdy zaměstnanec již pro firmu pracuje delší dobu a prokázal loajalitu nebo pokud jsou jiné specifické důvody. Velmi zajímavý je výsledek studie na pozicích finanční ředitel a finanční manažer, kde 47% resp. 38% uvádí benefit home office. Tento výsledek by mohl být v souvislosti s tím, že z respondentů je na pozicích finanční ředitel a finanční manažer 42% resp. 64% žen, jelikož ženy tento benefit využívají častěji. Zajímavý je také výsledek pozici vedoucí controllingu, kde udává home office 32% respondentů; tento údaj koresponduje s tím, že déle než 10 let v současné pozici je 21% respondentů, jde tedy většinou o loajální zaměstnance.

Porovnání finančního ohodnocení

Z analyzovaných pracovních pozic jsou nejlépe hodnoceni finanční ředitelé, průměrně dosahují platu 103 tis. měsíčně včetně variabilní složky, finanční manažeři se průměrně pohybují kolem 84 tis. Kč měsíčně. Pozice vedoucího controllingu obsazovaná ve větších společnostech je průměrně na 77 tis. Kč. Na pozicích v oblasti účetnictví dosahuje hlavní účetní v průměru 44 tis. Kč, finanční účetní v průměru kolem 31 tis. Kč. Ohledně ukazatelů průměru je nutné podotknout, že v rámci jednotlivých pozic existují značné rozdíly, například mzdy finančních ředitelů se od svých středních hodnot liší o 48%, hlavní účetní o 47% a finanční účetní o 35%.

Pozice finanční controller

Průměrná mzda na pozici finanční controller ve výši 54 tis. Kč odpovídá průměrné délce praxe téměř 10 let, jde o zkušené „senior controllery“, minimální výše mzdy 23 tis. Kč odpovídá nástupním platům „junior controllerů“ přičemž v oborech jiných než bankovnictví a pojišťovnictví se tato pozice může náplní práce překrývat s pozicí finanční analytik. Maximální výše mzdy 163 tis. Kč může být ovlivněna tím, že název pracovní pozice někdy ne přesně vystihuje náplň práce a například pozice „plant controller“ spíše odpovídá pozici finanční manažer než controller.

Pozice finanční analytik

Výrazné rozdíly ve mzdách na pozici finanční analytik jsou dány tím, že v bankovnictví a pojišťovnictví je tato pozice postavena zcela jinak než „klasický finanční analytik“ například ve výrobní společnosti, kde je tato pozice zpravidla postavena na úroveň junior finanční controller. Proto je zde rozpětí se 66% veliké, ale koresponduje s odlišným pojetím pozice dle sektoru.

Pozice vedoucí controllingu

Pozice vedoucí controllingu je obsazována ve větších a velkých společnostech a tomu odpovídá finanční ohodnocení zhruba odpovídající ohodnocení finančního manažera v menší nebo středně velké společnosti.

Pozice hlavní účetní

Pozice hlavní účetní je velmi zajímavá tím, že zcela vždy platové ohodnocení závisí na velikosti společnosti a tím i počtu vedených finančních účetních. Platové rozpětí zjištěné studií v rozsahu 15 tis. Kč až 126 tis. Kč odpovídá realitě a tomu, že na této pozici jsou platové rozdíly velmi vysoké, ve velkých společnostech bývá tato pozice označována někdy i „vedoucí oddělení účetnictví“. Zajímavý je fakt, že déle než 15 let v současné pozici pracuje 20% hlavních účetních, což indikuje, že pro mnohé je tato pozice jejich „konečný“ kariérní cíl a nemají ambice na posun na pozici finančního manažera nebo finančního ředitele.

Na další ročník platové studie se můžete těšit v roce 2015.