Odborný lektor

30.09.2012

Evropský sociální fond, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

3_loga_velikost_100

CAFIN se stal partnerem projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociální fondu a magistrátu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Autorem a realizátorem projektu je společnost CONTRAST CONSULTING PRAHA, spol. s. r. o.

Hlavní cíle projektu

  • zvýšení odborné a pedagogické kompetence cílových skupin. Posílení jejich měkkých dovedností (prezentační, komunikační schopnosti apod.).
  • vytvoření trvale udržitelné komplexní metodiky pro odborného lektora

Cílové skupiny projektu

  • metodici a projektoví manažeři
  • poradci
  • odborní lektoři akademici
  • odborní lektoři z praxe

Význam partnerství

Vzhledem k tomu, že se činnost asociace zaměřuje zejména na podporu pracovních skupin v oblasti finančního řízení a řízení výkonnosti, byla realizátorem projektu společností Contrast Consulting požádána o odborné konzultace směřující ke správnému nastavení metodiky a obsahu odborných školení pro jednotlivé cílové skupiny.

Zahájení projektu: 1.10. 2010

Ukončení projektu: 30.9. 2012