Co má zásadní vliv na organizaci controllingu?

19.04.2022

Průzkum běží pod záštitou Frankfurt School of Finance & Management.

Cílem tohoto průzkumu  je získat praktický vhled do způsobu organizace decentralizovaných jednotek (poboček/divizí). Zkoumáme, jaké faktory mají zásadní vliv na organizaci controllingu v těchto jednotkách, a na základě získaných dat zanalyzujeme, které formy controllingu jsou nejefektivnější pro různá nastavení ve firmě, jejích decentralizovaných jednotkách a pro dané firemní prostředí a jak je můžeme implementovat do praxe.

Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere přibližně 20 minut. Odpovědi sbíráme do 30. června 2022.

Zapojit se do průzkumu můžete zde.

Důvěrné informace

Výsledky jsou ponechány jako anonymní a tajné a budou publikovány v souhrnné formě takovým způsobem, ze kterého nebude možné vyvodit žádné závěry o konkrétních firmách či osobách.

Proč se zúčastnit? 

Všichni účastníci získají, na svou žádost, výsledky studie. Také budeme rozdávat odborné publikace ze série “Controlling Berater”, která se zaobírá současnými tématy v oblasti controllingu. Prosíme, uveďte na konec dotazníku svou emailovou adresu, na kterou Vám můžeme výsledky studie zaslat. Uvedením emailové adresy se také zapojíte do soutěže o vybrané odborné tituly.

Partneři průzkumu:

S dotazy či komentáři se obraťte na:
Kontaktní osoby: Olga Cechlová / Nils Gimpl
E-mail: olga.cechlova@cafin.cz / n.gimpl@fs.de