Školte se s CAFINem II – výzva 110

16.03.2021

Projekt: Školíme se s CAFINem II
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010856

Začátek projektu: 1. 7. 2019

Konec projektu: 30. 6. 2022

Exkluzivně pro členy CAFIN
Firemní školení pro členy zdarma!

 

Školíme ONLINE. 

Varianta 1 aneb dáme dohromady neměnnou skupinu 8-12 osob

Kdo se projektu může zúčastnit?
Zaměstnanci členských firem CAFINu s tarifem VIP. Utvořte skupinu po 8-12 lidech (maximálně možný počet osob na školení) a vyberte společná témata, která vás zajímají. Jste velká firma a je vás více, kdo se chce školit? Utvořte takových skupinek více a my vám dáme vědět, zda pro vás máme volnou kapacitu. Podmínkou pro vstup do projektu je včasná blokace de minimis.

Kdy se bude školit?
Od prosince 2019 do března 2022 můžou zaměstnanci členských firem získat 6 dnů (minimální požadavek) školení z různých oblastí. (obsahy seminářů_školíme se s CAFINem_110)

Co se bude školit?
Jedná se převážně o dvoudenní školení z oblasti ekonomických a manažerských témat (obsahy seminářů_školíme se s CAFINem_110) přizpůsobených na míru vašim potřebám.

Kolik Vás budou školení stát?
Školení jsou pro Vás zdarma. Protože jste členi České asociace pro finanční řízení a ta uspěla při podání žádosti o podporu vzdělávání svých členů v rámci výzvy číslo 110 OPZ „Vzdělávání společná cesta k rozvoji!”.

Proč se zapojit?

+ získáte koncepční a užitečná školení, sjednotíte znalosti ve firmě
+ můžete využít jako jednu z dalších motivací pro vaše zaměstnance
+ ušetříte, při proškolení skupiny o 12 osobách ušetříte v průměru 230.000,-

Proč se zapojit právě teď?
+ nulové riziko pro vaši firmu
+ nulové spolufinancování (pokud nemáte vyčerpánu podporu de minimis, pokud ano, stejně je možnost se zapojit – zeptejte se jak)
+ nulová administrativní zátěž pro vaši firmu


Varianta 2 aneb jsme menší tým, ale i tak se chceme školit

Nedáte dohromady požadovanou skupinku? Právě pro Vás jsem připravili mix online kurzů, kde si můžete nakombinovat svůj vzdělávací cyklus na míru.

Program FIT pro podnikové finance vychází z otázky, kterou jsme si za vás položili. Jaké jsou dnes nároky na controllery a všechny, kdo pracují v podnikových financích? ZDE se dozvíte naši odpověď.

Jak se zapojit? Pokud Vás témata zaujala a vybrali jste minimálně 3 kurzy, kontaktujte nás pro další postup.

Kdo se projektu může zúčastnit?
Zaměstnanci členských firem CAFINu. Podmínkou je včasná blokace de minimis.

Kdy se budou probíhat online otevřená školení?
Od března 2021 do června 2021.

Termíny a obsahy seminářů jednotlivých školení:

Efektivní komunikace přes MS Teams (termín bude upřesněn)
– Využívání týmových schůzek k poradám a školení
– Práce s úkoly a kalendáři
– Sdílení dat OneDrive a SharePoint
– Propojení s produkty MS Office
Počet volných míst: 10

Zvládání obtížných situacích 25. +26. 10. 2021

– Obtížné manažerské rozhovory
– Řešení neuspokojivého výkonu
– Řešení neshod v týmu
– Překonávání nevůle ke změnám

Počet volných míst: 5

Práce s prioritami 21. + 22. 10. 2021

– Plánování týmových úkolů
– Práce s časem a prioritami
– Koordinace složitějších úkolů a projektů
– Překonání překážek a docílení akceptace změn
Počet volných míst: 4

Prezentace a vyjednávání 14. + 15. 10. 2021
Příprava srozumitelného a výstižného sdělení
– Komunikace s posluchači – zvládání otázek, emocí
– Příprava na vyjednávání
– Techniky vyjednávání a argumentace
Počet volných míst: 9
Vedení lidí na dálku 5.+6. 10. 2021
Efektivní zadávání a kontrola úkolů, jak změnit mind-set?
– Jak ocenit, pochválit a podpořit tým?
– Udržení výkonu a motivace
– Podání kritické zpětné vazby
Počet volných míst: 12
Zvládání úkolů a stresu 7. + 8. 10. 2021
Hospodaření s časem
– Plánování osobních cílů a úkolů
– Pracovní návyky a zlozvyky
– Zvládání zátěže a stresu
Počet volných míst: 11

Souhra v týmu 1. – 2. 11. 2021

– Plánování a realizace týmových úkolů
– Komunikace v týmu, sdílení informací
– Individualita členů týmu a projevů chování
– Řešení neshod mezi kolegy
Počet volných míst: 12

Komunikační dovednosti 30. 9. + 1. 10. 2021
– Zdravé sebeprosazování
– Asertivita – jak chválit a kritizovat
– Komunikace v nesnadných pracovních situacích
– Obrana před manipulativním jednáním
Počet volných míst: 6
Tvorba hodnoty v podnikání 12. + 20. 10. 2021
Koncentrovaný kurz pro ty, kteří to chtějí mít dobře spočítané: manažeři výroby, obchodu, nákupu, ostatní linioví manažeři
– Tvorba hodnoty v podniku
– Příspěvky k hodnotě přes procesy a útvary
– Výnosy, náklady, marže, ziskovost
– Řízení kapacit a produktivity
Počet volných míst: 12
Finanční výkazy a ukazatele 1.10. + 5. 10. 2021
Koncentrovaný kurz pro ty, kteří nemusí rozhodovat, ale potřebují rozumět těm co rozhodují: začínající ekonomové a zvídaví specialisté s jinou odborností
– Účetní výkazy – druhy, význam, struktura
– Bilance a základní pohled na aktiva a pasiva
– Výkaz zisků a ztrát, poměrové ukazatele
– Výkaz CASH FLOW
– Peněžní toky a časová hodnota peněz
Počet volných míst: 4
Business Thinking 2. 12. + 10. 12. 2021
Koncentrovaný kurz pro ty, kteří potřebují porozumět a vidět „s nadhledem“: kariérní manažeři, majitelé a členové orgánů firem
– Principy podnikání, firma jako stroj na tvorbu bohatství
– Peněžní tok při realizaci obchodních zakázek ve firmě
– Investování a práce s riziky
– Základní ukazatele pro řízení firmy
Počet volných míst: 9
Analýza dat s MS Excel  25. 1. + 28 1. 2022
– Srovnání aplikace Excel s aplikací Power BI
– Filozofie a využití datového modelu
– Možnosti pro zobrazení načtených dat
– KPI a Time intelligence výpočty
Počet volných míst: 9
Začínáme s analýzou dat 18. 1. + 21. 1. 2022
– Způsoby získání dat ze zdrojových systémů, jejich čištění a transformace
– Využití jazyka SQL pro spojování tabulek, filtrování, seskupování a řazení dat
– Dimenzionální modelování a datové sklady: dimenze, fakta a vazební můstky
– Základní přehled a srovnání SW řešení pro datového analytika
Počet volných míst: 9
Týmová spolupráce  a souhra  8. + 9. 9. 2021
– Komunikace v týmu, sdílení informací a týmové porady
– Plánování a realizace týmových úkolů
– Individualita členů týmů, projevů chování, role a zralost týmu
– Řešení neshod mezi kolegy
Počet volných míst: 6
Komunikace dat a informací  18. 1. + 27. 1. 2022
– Nejde jen o čísla – verbální a paraverbální a neverbální komunikace
– Efektivní sdělení – příprava a praktický trénink
– Desatero úspěšného zvládnutí prezentace pro „finančáky“
– Nepříjemné informace, nepřijímání informací (např. zkrácení termínu měsíční závěrky nebo odevzdání reportu)
Počet volných míst: 12

 


 

Pro přihlášení na otevřené kurzy, prosím kontaktujte Helenu Sochrovou – helena.sochrova@cafin.cz, +420/724 302 410.

Kolik Vás budou školení stát?
Školení jsou pro Vás zdarma. Protože jste členi České asociace pro finanční řízení a ta uspěla při podání žádosti o podporu vzdělávání svých členů v rámci výzvy číslo 110 OPZ „Vzdělávání společná cesta k rozvoji!”.

Proč se zapojit právě teď?
+ nulové riziko pro vaši firmu
+ nulové spolufinancování (pokud nemáte vyčerpánu podporu de minimis, pokud ano, stejně je možnost se zapojit – zeptejte se jak)
+ nulová administrativní zátěž pro vaši firmu

 

Tipy CAFIN pro místa konání školení.

Nejčastější dotazy:

Jsme malá firma a nedáme dohromady skupinku o 10-12 lidech, co s tím?
I přes tento fakt nás kontaktujte, je možné, že budeme vypisovat “otevřené kurzy”, do kterých se budete moci zapojit.

Co když se nám nebude hodit termín školení?
Termíny školení jsou hlavně vaším návrhem, měl by vám proto co nejvíce vyhovovat, ale chápeme, že se i toto může stát. Hlavně nás obratem kontaktujte, ať najdeme vhodné řešení.

Co když kolega zapojený do projektu z firmy odejde?
Opět platí to, že komunikace je zde na prvním místě – kontaktujte nás a vše vyřešíme.

Co když některý z kolegů onemocní a nebude se moci účastnit školení?
Na tuto situaci neexistuje univerzální odpověď, záleží, zda budete mít více skupin k proškolení či zda si školení bude moci nahradit jinde. Budeme se vždy snažit najít optimální řešení pro všechny strany.

Využijte této jedinečné příležitosti, je jedna z posledních pro čerpání dotací na vzdělávání z ESF.

Plakát k projektu.