Využití dat pro business

10.05.2022

Jsou data novodobé zlato? Máme v nich ukryté poklady? Jak s daty nakládáte vy?

A jak s daty nakládají firmy, které už ty poklady objevily?

Pomozte nám zmapovat, jak se reálně u vás pracuje s daty, co vás nejvíce trápí, a my slibujeme, že skupina odborníků, které jsme za tímto účelem sezvali, se vám pokusí poradit, co dělat, abyste se v práci s daty posouvali tím správným směrem.

Vyplnění dotazníku vám podle nás zabere cca 8 minut. Vyhodnocené odpovědi spolu s názory odborníků nejdete ve druhém čísle časopisu CAFINews, které vyjde začátkem srpna.

Zapojit se do průzkumu můžete zde.