Skupina projektů / CAFINews

CAFINews

Trendy z financí a controllingu

Od roku 2013 vydáváme magazín CAFINews. V rámci předplatitelské linie členové získávají nejen odborné periodikum „CAFINews“, které bude v tištěné podobě vydáváno 3x ročně (duben, srpen, prosinec), ale také odborný…