Skupina projektů / Pracovní skupiny

MIS exchange

Pracovní skupina

Pracovní skupina pro vytváření metodických standardů v oblasti manažerských informačních systémů a jejich využití pro potřeby finančních útvarů. Cílem je aplikace nejnovějších technologií a metodik práce s IS/IT do způsobu…

Kariérní standardy

Kudy vedou cesty v podnikových financích?

Pracovní skupina pro určení standardů v odbornostech, vzdělávání a rozvoji jednotlivých pozic v rámci finančních útvarů. Výstupem by mělo být vytvoření přehledu „typových“ pracovních pozic v rámci finančních útvarů a…

IFRS platforma

Vykazování dle IFRS a evropské legislativy

Pracovní skupina řídí výměnu informací a zkušeností s využíváním nových standardů pro účetnictví a vykazování dle IFRS a evropské legislativy. Cílovým výstupem by mělo být vytvoření diskusního fóra zabývajícího se…