Trendy a inovace pro finanční oddělení. To byla konference IT pro FINANCE

Jaký byl letošní 6. ročník konference IT pro FINANCE? 

Očima účastníka Jirky Zajíčka, Senior Controller, ČSOB Penzijní společnost, a. s.

Program, otevřený tradičně Olgou Cechlovou, byl orámován mnoha každodenními rébusy s dlouhodobým dopadem. Zmiňme například:

  • Jaké IT znalosti má mít (vedoucí) controller a finanční ředitel?
  • Jaké jsou trendy v IT řešeních v oblasti financí?
  • Co říkají ti, kdo novinky úspěšně zavedli?
  • Jak vykročit před konkurenci nebo vědět víc?

Odpověď se linula napříč vyprodaným sálem deseti prezentacemi, sedmi workshopy, osmi partnerskými stánky, nespočítanými novými i staronovými kontakty. A v neposlední řadě mobilní aplikací i panelovou diskuzí.

Hřmotný úvod obstarali pánové Peterka a Caha (Solitea BI Experts). Návod na úspěch ve zkratce? 1) Dejte do pořádku sběr dat 2) Náklady pak alokujte automaticky 3) Místo pocitů se můžete řídit pomocí čísel 4) Pak lze růst a netřeba řezat náklady. Ať jde o obory chemického průmyslu, zemědělství, nebo nástrojů na řezání.

Dynamickým nadhledem z praxe byl vyzbrojen Ladislav Šimek z České zbrojovky. Finanční oddělení 4.0? Nikoliv, spíše jde o evoluci. Volíme modulární řešení, customizace je jen kořením. Účetní už spíše nastavuje „samopracující“ proces a poté kontroluje. Reporty jen ty, které slouží k rozhodování nebo umožní učit se o firmě či trhu.

(BNS + DEK) = (Jan (Hušek+Bolek)) = souhra při řízení 20miliardového ročního obratu. Řešení od INEKON SYSTEMS pokrývá plánování, reporting i dashboardy. Dilema přístupových oprávnění? Za půl roku data zastarají, a tak v rozumné míře volíme schopnost se rozhodovat před absolutní bezpečností. Simulace krize či správné ceny je rychlá a slouží v praxi i při výuce vysokoškolských studentů formou hry pro účely prohlubování poznatků z controllingu.

Sophia Solutions (Vladislav Hanák) a Bepon Retail SK (Vladimír Suško) spojily na čas síly. Výstupy a řešení konkrétněji? Princip jedné pravdy i sandboxingu (každý uživatel si ladí svoji verzi). Prediktivní objednávkou předvídáme budoucí vývoj. Ve finále však sledujeme jeden až tři hlavní ukazatele.

 „Plánování, forecasting a reporting by měly být v jednom nástroji,“ dodává Luboš Bednář, partner firmy Intelligent Technologies. Prostory pro vylepšení současné praxe ve firmách? Nemožnost dostat se hlouběji do „kynoucích“ dat. Pomůže aplikace what-if scénářů i rolling forecastů, každá položka plánu má vlastníka i schvalovací workflow.

Trendem je integrace externích informací. Nutnost při součinu 100 zdrojů (často nefinanční povahy) krát 400 prověřovaných zákazníků měsíčně v oblasti kreditního controllingu. Nakonec „visualize and understand“. O tom hovořil Bedřich Helm (Cemex Czech Republic) a Ondřej Dvořák od dodavatele: CRIF – Czech Credit Bureau.

Pojištění kybernetických rizik je na českém trhu stále ještě novinkou. Tomáš Staněk (RESPECT Group) zmínil dva hlavní původce škod: vlastní zaměstnance a hackery. Věděli jste, že malý omyl při odeslání mailu může způsobit škodu 5,7 mil. korun a naopak při kybernetickém vydírání je požadována platba v bitcoinech?

Digitální transformace účetnictví se může obejít bez drahého softwaru. Stačí využít neuronovou síť, která „nastudovala“ množství faktur. I malá firma pak může zpracovat automaticky až půl milionu (klidně zahraničních) faktur denně, jak popsala Karin Fuentesová, CEO společnosti Digitoo.

Fintech řešení (platební instituce Roger) ve spolupráci s Alzou představili Adam Šoukal s Jiřím Ponrtem. Při mnoha spíše drobnějších částkách je automatizovaný způsob při financování faktur (často i objednávek) cenným pomocníkem při řízení pracovního kapitálu.

Hotovostní transakce jsou velmi drahé, čas zaměstnanců též. 90 % transakcí ve Škodě Auto bývalo důsledkem služebních cest. Direct finance, zastoupená Petrem Herzmannem, implementovala řešení flexibilních předplacených karet pro služební cesty. Účtenky jsou nyní foceny do mobilu, záloha je na kartě ve správný čas a umí se přizpůsobit. Útvar Treasury (Jana Kurzweilová a Roman Kozmér) oceňuje taktéž dopad na likviditu firmy.

Cash flow je pro malou firmu, podnikatele či freelancera často zdrojem nejistoty, neřkuli potíží. Petr Macek, autor aplikace CAFLOU spolu s Tomášem Kocifajem, spolumajitelem firmy Brilo, se snažili tento jev vyvrátit. Dějová linka se pohybuje od evidence klientů, projektů a úkolů až k analýze cash flow (příjmů a výdajů) dle zákazníků, zakázek či kategorií v čase minulém i budoucím.

Nejen panelovou diskuzí, ale celým dnem provedl Ota Novotný z Vysoké školy ekonomické. Citujme tentokrát napřímo.

„Často chybí role IT architekta, který řekne, jak poskládat jednotlivé systémy,“ uvádí Jan Burian, Research Director, IDC EMEA. Podněty pro zvážení příležitostí pro podnik? „Neustálé vzdělávání, něco vidím na trhu, něco zaslechnu ve firmě.“

Jak je to s poměrem analýzy a intuice? Ota Novotný upozorňuje, že spousta analýz se dělá, neb se lidé chtějí krýt. Praxe zmíněná finančními řediteli osciluje mezi poměry analýzy a intuice 70:30 až 50:50. Petr Červenka, CFO společnosti Plastika, přirovnává situaci k „řízení vozidla dle navigace“, aneb data jsou základ, ale ne vše. Řízení (finanční) často začíná u zvědavosti. A končí u přijetí zbytkového rizika, typicky ve výši cca 10-15 %. „Zajímá mě predikce, trendy a proporce,“ uzavírá Ladislav Šimek s tím, že ne vždy jsou třeba krystalicky přesná čísla a obsáhlé analýzy.

„Data mají velkou hodnotu, ale větší hodnotu mají zaměstnanci,“ připomíná Jan Bolek, CFO firmy DEK. Roman Smetana, Financial and IT Manager ze společnosti PRYM, dokumentuje možnou kariérní cestu od řízení IT k finančnímu řízení. Krom robustních BI nástrojů uznává i nutnost controllersky ovládat nástroj, ve kterém stále plánuje 95 % společností, což je Excel.  

To vše ve zkratce naznačuje, že minimálně na 95% hladině spolehlivosti nelze vyloučit hypotézu, že finance a IT uvidíme na jednom řádku a u jednoho stolu, možná→spíše i židle, častěji.

Díky všem. Nakonec se už jen děkovalo a rozdávaly se ceny. Slova díků od projektové manažerky konference Lenky Kovaříkové směřovala zejména k moderátorům Otu Novotnému a Danielu Bačovi, partnerským firmám a jejich řečníkům a v neposlední řadě ke společnosti Controller Institut, která spolu s CAFINem konferenci zaštiťuje a pomáhá s organizací. Ve finále jsme pozvedly sklenky sektu a připilo se na úspěšně zakončený, který se pyšní rekordní účastní přes 200 účastníků.

Za CAFIN děkujeme Jirkovi za účast a sdílení jeho postřehů.

Lenka Kovaříková, CAFIN

 

 

Ing. Jiří Zajíček

Studoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a University of Vaasa, Finsko. V letech 2015–2017 absolvoval program CFA (Chartered Financial Analyst). Po krátkém angažmá ve společnosti PPG Industries na pozici Data Analyst působil sedm let v rámci korporátního bankovnictví Raiffeisenbank, naposledy jako Strategy and Segment Manager Senior. Účastnil se a řídil projekty v oblasti produktů (např. nová nabídka účtů pro SME firmy), cenotvorby, segmentace klientů i Data Intelligence. Od února pracuje v ČSOB Penzijní. Společnost v pozici Controller Senior. Volný čas věnuje rodině, florbalu, běhání, investování a čajům.