Blog

Nová makroekonomická prognóza ČNB

Díky spolupráci s FRSA Advisory vás můžeme pozvat na video meeting s Petrem Králem, ředitelem sekce měnové – ČNB (sekce měnová  je odborný tým ČNB, který zpracovává predikce ekonomického a…

Vliv COVID-19 na korporátní finance a treasury

Seminář se bude realizovat pomocí Google Hangouts Meet Seminář je plánován celkem od 13:00 na 60 minut. Prvních 20-30 minut proběhne přednáška specialistů pwc a druhých 20-30 minut je rezervován…