14. Sněm členů

Sněm členů

21.06.2023 17:00:00 21.06.2023 19:00:00 Europe/Prague 14. Sněm členů Sněm členů Voctářova 5, Praha 8 nebo online CAFIN info@cafin.cz

Na základě článku 11, bodu 1) stanov Asociace Vás srdečně zveme na 14. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne 21. června 2023 od 17:00 vzdáleně online formou prostřednictvím události v MS Teams.

Program sněmu

  1. Odsouhlasení programu shromáždění  
  2. Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2022 
    1. zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2022
    2. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022
  3. Prezentace plánu činnosti na rok 2023
  4. Nominace členů odborné rady asociace na další období 
  5. Diskuze  
  6. Zakončení  

S pozdravem za řídící výbor asociace

Ing. Ladislav Profota

Předseda řídícího výboru

Na tuto akci se mohou přihlásit pouze členové asociace.